Strašák Pyometra

 Pyometra

Pyometra je definována jako onemocnění, při kterém dochází k hromadění patologického obsahu v děloze a může progredovat v celkovou intoxikaci či sepsi. Nejčastěji se vyskytuje u starších fen. Typicky se objevuje u fen v diestru obvykle 1 – 3 měsíce po říji.

Patogeneze vzniku pyometry spočívá v předchozí nadměrné hormonální stimulaci děložní sliznice, projevující se jako glandulární cystická hyperplazie endometria. Vlivem progesteronu dochází k nadměrné produkci děložního sekretu, který se hromadí v děloze a poté dochází k infekci bakteriemi běžně se vyskytujícími v pohlavních cestách (E. coli, Staphylococcus, Streptococcus, Klebsiella, Pseudomonas atd.). Bakterie produkují toxiny, které přecházejí do krve a vyvolávají celkovou intoxikaci. Vzácně může dojít i k průniku bakterií do krve a vzniku bakteriémie.

Pyometra může mít otevřenou a uzavřenou formu.

Při otevřené formě je krček děložní otevřený a z pochvy vytéká různě zbarvený (obvykle však nahnědlý), často nepříjemně zapáchající sekret.

Při uzavřené formě je krček děložní uzavřený, sekret nemůže odtékat a hromadí se uvnitř dělohy.

Jak Pyometru poznáme

Klinické příznaky se objevují v diestru obvykle 1 – 3 měsíce po říji. Typickým celkovým příznakem je PU/PD (polyurie a polydipsie = zvýšené močení a zvýšený příjem tekutin). Další příznaky, jako jsou apatie, inapetence, zvracení, hubnutí, zhoršení kondice, slabost pánevních končetin a průjem, se projevují až při celkové intoxikaci.

V případě uzavřené formy pyometry můžeme pozorovat distenzi břišní dutiny, u otevřené formy je důležitým příznakem sekret vytékající z pohlavních cest. Pyometru může často doprovázet společný výskyt psudogravidity (falešné březosti). Při pokročilém onemocnění dochází k výrazné dehydrataci zvířete, vzniku šoku a úhynu.

Definitivní stanovení diagnozy

Diagnózu lze stanovit na základě anamnézy a klinických příznaků Z dalších diagnostických metod se provádí USG nebo RTG vyšetření, kdy prokazujeme přítomnost patologického obsahu v děloze. Laboratotním vyšetřením krve můžeme zjistit leukocytózu (leukocyty > 20*10/l) s neutrofilií a posunem doleva.

Zlatý standart je pro nás USG – ultasonografické vyšetření dělohy. Tato metoda je na kvalitním USG přístroji 100%.

Jak se Pyometra léčí

Rozlišujeme dva základní způsoby terapie – chirurgickou a konzervativní.

Chirurgická terapie spočívá v provedení ovariohysterektomie.Toto řešení je jediné možné u fen z uzavřenou formou pyometry, u fen s  narušeným celkovým zdravotním stavem (po stabilizaci infuzemi a antibiotiky) a u fen, které nereagují na konzervativní terapii.  Je jednoznačně doporučována u starších fen a u fen u kterých majitel nechce zachovat plodnost.

Konzervativní terapii lze použít pouze u fen s otevřenou formou pyometry, u pacientů, jejichž celkový stav není narušen a u kterých chce majitel zachovat plodnost. Hlavním cílem terapie je vypuzení patologického obsahu z dělohy. Toho dosáhneme opakovanou aplikací PGF, který má výrazný uterotonický efekta působí také luteolyticky a cervikorelaxačně. Aplikujeme každý nebo každý druhý den PGF v dávce 0,1 – 0,3 mg/kg. ž. hm. nebo cloprostenol (syntetický PGF) v dávce 1 – 4 µg/kg. ž. hm. Opakujeme 3 – 7x. Používání prostaglandinů se občas neobejde bez vedlejších účinků, jako jsou neklid, ztížený dech, salivace, nauzea, zvracení, průjem, méně často i kolikové bolesti a křeče břišní stěny. Tyto stavy nastupují nejčastěji do 5 – 15 minut po aplikaci a odeznívají do 60 minut. Je proto nutné na ně majitele vždy upozornit. Nezbytná je rovněž celková antibiotická terapie. Dnes již používáme z ohledem na množství komplikací a nežádoucích účinků pouze Aglepristonum (Alizin) a to pouze na žádost majitele a po seznámení majitele s možnými riziky. S ohledem na nízkou úspěšnost léčby, nezanedbatelné procento komplikací a poměrně vysokou cenu konzervativní terapie, ji volíme pouze na výslovnou žádost majitele, který se chce pokusit za každou cenu o zachování chovnosti feny.

Pokud se zdravotní stav nelepší nebo dojde k jeho zhoršení, je třeba přistoupit k ovariohysterektomii. Stejně postupujeme v případě, že u uzavřené formy nedojde po několika aplikacích k otevření krčku a vypuzování děložního obsahu.

Riziko opakovaného onemocnění výrazně snižuje březost, proto doporučujeme majiteli nakrytí feny při následující říji a následnou kontrolu asi za 25 dní k potvrzení březosti, popř. vyloučení opětovného onemocnění.

Co je pro nás důležité

  • Pyometra znamená potenciální ohrožení života
  • Vzniká typicky 1 – 3 měsíce po říji
  • Klinické příznaky jsou zprvu velmi mírné (zvýšený příjem tekutin, mírně snížený příjem krmiva,…) a neodpovídají závažnosti stavu
  • U uzavřené formy nepozorujeme na feně zprvu kromě těchto mírných klinických příznaků žádné změny = velké nebezpečí
  • Pyometru často doprovází Pseudogravidita = Každou fenu s pseudograviditou je nutné vyšetřit na USG a vyloučit přítomnost Pyometry
Na základě uvedených faktů a skutečnosti, že se jedná o jednu z nejčastějších příčin úhynu u fen, nelze jinak než majitelům fen, kteří v budoucnu neuvažují o tom mít štěňátka, doporučit preventivní kastraci.

Zpracoval: MVDr. Adam Hacura, Veterinární ambulance Býšť


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *