Krmiva a veterinární diety

Kvalitní strava je nezbytná pro správný vývoj a fungování organismu 

Výživa je považována za nejvýznamnější faktor vnějšího prostředí, který pozitivně, ale i negativně, může ovlivnit každý živý organismus. Výživa ovlivňuje nejen růst a vývoj každého organismu, ale i reprodukčním schopnost, kondici, výkonnost a prostřednictvím imunitního systému i zdravotní stav zvířat. Jedinec, který je v dobrém výživném stavu, je schopen odolávat různým patologickým agens, což dokládá i řada vědeckých publikací. Naopak při nekvalitní výživě se dostavují nejen poruchy nutriční, ale zvíře je i vnímavější k chorobám nejrůznější etiologie. špatná výživa může být příčinou řady dietetických onemocnění. Je dokázáno, že výživa se významně podílí na vzniku, průběhu i léčebném procesu. Proto by vždy jako součást terapie měla být speciální dieta. Řadě onemocnění lze předcházet jen tím, že zvířatům podáváme krmné dávky živinově a energeticky odpovídající jejich fyziologickým potřebám. Při většině onemocnění je kromě terapie nutné upravit nebo nasadit speciální dietu. 

                          Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., přednostka Ústavu výživy zvířat VFU Brno

Celé řadě onemocnění je možné předejít podáváním krmiva (nejen pro psy a kočky) s obsahem kvalitních bílkovin, vyváženým obsahem minerálních látek a vitamínů. 

Každé plemeno, věková a váhová kategorie má jiné nároky na stravu a to nejen při veterinární dietě.

S výběrem vhodného krmiva Vám rádi poradíme.

Kvalitní krmivo pro psy a kočky Hradec Králové

Nabízíme kompletní řadu českého výrobce superprémiových krmiv Fitmin

Jako doplněk léčby nabízíme také speciální veterinární diety různých značek

FITMIN_logo

stažený soubor

vetdog

Purina_Veterinary_Diets