Přístrojové vybavení

veterina_22

RTG přístroj AJEX 2000H

Moderní vysoce výkonný RTG přístroj. 

Umožnuje nám kompletní vyšetření skeletu, bříšní a hrudní dutiny. Je nepostradatelný především k vyšetření tvrdých tkání.

Ultrazvukový přístroj Sonoscape P 40 Elite

Přístroj nejvyšší třídy  s kompletní Doplerovskou výbavou (PW, CW, CFM, DPI, THI), vybavený mikrokonvexní,  lineární a dvěma sektorovými sondami, doplnění o kardiologický software a EKG křivku

Umožňuje nám velice podrobné vyšetření dutiny břišní, hrudní a komplexní sonografické vyšetření srdce

Alligator

Přístroj na pokročilou bipolární koagulaci

Umožnuje nám přerušit tkáně a cévy do velikosti 7mm bez šicího materiálu. V praxi to znamená rychlejší, bezpečnější a méně bolestivé operace.

p1020887

Skiaskopický a skiagrafický přístroj

Skiaskopie  umožňuje kontinuální RTG záznam přímo při operaci. Taková RTG kamera, . Díky ní jsme schopni provádět i specializované zákroky a vyšetření. Největším pomocníkem nám je při složitých ortopedických operací. Nezastupitelnou roli má při některých operacích a zákrocích na jícnu a průdušnici.

RTG digitalizace

Kompletní referenční laboratoř

  • Biochemický analyzátor 28 parametrů
  • Hematologický analyzátor
  • Imunologický analyzátor (T4, TSH, progesteron, kortizol, žlučové kyseliny)

Anestetický inhalační přístroj 2000C s řízenou ventilací.

Toto anesteziologické zařízení je jedno z nejmodernějších ve veterinární medicíně v České republice. Umožňuje bezpečný průběh pro většinu nejnáročnějších operací a dlouhotrvajících zákroků. Díky relativně slabému zatížení organizmu inhalačními anestetiky přístroj umožňuje i narkózu rizikových a velmi rizikových pacientů. Model 2000C je určen k podávání inhalační anestezie zvířat o hmotnosti od 0 do 100 kg.

CAT+ Doppler

Přístroj na měření krevního tlaku především u koček

veterina_32

Ultrazvukový přístroj Mindray DP 3300 VET

Mobilní sonografický přístroj doplněný nízkofrekvenční mikrokonvexní a lineární sondou

Umožňuje nám vyšetření svalů a šlach jak malých zvířat v ambulanci, tak velkých zvířat v terénu.

V ambulanci jej používáme především k vyšetření pohybového aparátu , podkožních útvarů, mízních uzlin a žláz.

EKG - SEIVA Praktik

Moderní 12-ti svodové PC EKG.

Nejpoužívanější EKG v humánní medicíně.

DSC05866

Rigidní endoskop, rhinoskop a laparoskop

součástí je endoskopické pouzdro, Led osvětlení, extrakční kleště, bioptické kleště

Tento univerzální nástroj nám umožňuje precizní vyšetření dutiny ústní, dutiny nosní, hltanu, hrtanu, průdušnice, jícnu a u malých plemen psů a koček i vyšetření žaludku. Jsme pomocí něj schopni vyjmout cizí tělesa a odebrat bioptické vzorky na histologické vyšetření.

Monitor životních funkcí s kapnografií - EDAN

Umožňuje nám monitorovat: EKG křivku, dechovou frekvenci, tepovou frekvenci, teplotu v jícnu, saturaci kyslíkem (nasycení krve kyslíkem), krevní tlak, pletysmografická křivka (neinvazivně nás informuje o krevním tlaku a hloubce narkozy), kapnografie (množství vydechovaného oxidu uhličitého ve vydechovaném vzduchu)
Můžeme tak sledovat nejen jak pacient dýchá, hloubku a délku nádechu, ale hlavně jestli si organismus nechává v plicích správné množství kyslíku a vydechuje správné množství oxidu uhličitého. 
Můžeme tak lépe předcházet případnému riziku vzniku metabolických poruch u dlouhých operačních zákroků.

Kryochirurgický přístroj

Umožňuje nám odstranění drobných kožních útvarů bez bolesti a bez nutnosti sedace

MS_reader_Woodleyss

Biochemický analyzátor moči InSigh

Močový analyzátor Insight od brtiské společnosti WOODLEY Equipments Co. UK je moderní reflektanční fotometr.

Analýza moči je důležitým nástrojem jak při odhalování nemocí, tak pro monitoring a screening zdravých zvířat. Abnormality mohou být indikativní pro onemocnění močového systému, jakož i dalších orgánových systémů, včetně funkce jater, ledvin, acidobazické rovnováhy a metabolismu karbohydrátů.

Jako jediný přístroj v ČR umožňuje vyšetření mikroalbuminu a kreatininu. Toto vyšetření nám pomáhá diagnostikovat onemocnění ledvin, jeho typ a závažnost.

DSC05750

Zubní ultrazvuk a instrumentárium k ošetření chrupu

DSC05739

DSC05707

Bipolární elektrokauter

     - umožňuje řez bez krvácení a zástavu krvácení během operace

Odsavačka

     - umožňuje odstátí krve a tekutin v průběhu operace

  • sterilizátor chirurgických nástrojů
  • autokláv
  • mikroskop
  • otoskop
  • ophthalmoskop
  • laryngoskop
  • a mnoho dalších