Terénní praxe

Teréní praxi zajištuje MVDr. Josef Zima

Za svoji více než 40 letou praxi nasbíral obrovské množství zkušeností a znalostí v chovu prasat a přežvýkavců Pravidelně se vzdělává na seminářích a konferencích u nás i v zahraničí.

Setkává se s odborníky z ČR i ze zahraničí

Navštěvuje zahraniční chovy a seznamuje se s tamní problematikou. A tyto znalosti pak uplatňuje v našich provozech.

veterina_83