Kastrace – pro a proti

KASTRACE – PRO A PROTI


Kastrace našich domácích miláčků je často diskutované téma mezi chovateli. Jaký je pohled veterináře a jaká jsou zdravotní rizika?


FENY

Jaké jsou výhody vykastrovaných fen?

Jednoznačnou výhodou kastrovaných fen je neschopnost zabřeznutí a porození nechtěných štěňat.
Kastrace fen, které nejsou určené na chov, je velmi doporučitelná z hlediska prevence vážných zdravotních problémů – nádory mléčné žlázy (nezhoubné i zhoubné), hnisavý zánět dělohy (pyometra), falešná březost a cukrovka.

Současné studie ukazují to, že kastrací těsně po 1. hárání se sníží riziko vzniku nádoru o 95%. Tento způsob se standardně provádí v USA, nese s sebou však rizika v podobě podražení růstu a další.

Jiná studie uvádí, že každý rok po kastraci provedené po 1. roce klesá pravděpodobnost výskytu novotvarů mléčné žlázy o cca 7 %. Při věku 13 let tak snížíme pravděpodobnost výskytu nádorů na mléčné žláze o 91 % proti fenám, které nejsou kastrované.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud neplánujeme mít od fenky štěňátka, je jednoznačně doporučitelné provést kastraci v 1 roce stáří zvířete.

Jaká jsou rizika a nevýhody?

Pro někoho je velkým strašákem anestezie. Protiargumentem může být fakt, že daleko méně riziková je anestezie u mladé a zdravé fenky, než u fenky staré a nemocné, u které je kastrace nutná z léčebných důvodů.

U kastrovaných fen starších 7 let a vážících přes 20 – 30 kg je 0,5 – 1 % riziko výskytu – tzv. postkastrační inkontinence. Fenka v těchto případech má zhoršenou funkci svěrače močového měchýře. Přesné důvody toho stavu nejsou stále prokázané, nicméně lze tento stav poměrně dobře léčit pomocí medikamentózní terapie.

Nelze opomenout také fakt, že většina kastrovaných zvířat mívá větší chuť k jídlu, proto je potřeba hlídat krmnou dávku a předejít tak obezitě. Tento problém lze snadno vyřešit podáváním speciální diety pro kastrovaná zvířata.


PSI
Nekastrovaným psům hrozí o něco méně zdravotních rizik, než nekastrovaným fenám.

Často se však u starších psů setkáváme s problémy s prostatou nebo perianálními kýlami, jejichž jediným řešením (s výjimkou zhoubných nádorů prostaty) je opět kastrace psa. Jedná se o méně zatěžující zákrok, než je kastrace feny, a psi ho snášejí obvykle velmi dobře.

Kastrací psa lze také vyřešit některé typy problémového chování (zejména zájem o okolní hárající feny, agresivní chování).

U psů s nesestouplým varletem je nutné ke kastraci přistoupit kvůli zvýšenému riziku nádorového bujení v nesestouplém varleti. Nesestoupení varlat, tj. kryptorchismus, je dědičnou vadou, zabrání se tak tedy i šíření nežádoucího genofondu nesoucí tuto vadu.


KOČKY a KOCOUŘI
Kastrace koček a kocourů je jedním z nejčastějších úkonů prováděných ve veterinární praxi. Nejčastějším důvodem je nekontrolovatelné množení, nepříjemné mrouskání nekastrovaných koček a značkování nekastrovaných kocourů.

U nekastrovaných koček bývají časté nádory mléčné žlázy, podobně jako u fen. U koček jsou však bohužel až v 80% zhoubné.

Nekastrovaní kocouři se často účastní různých šarvátek a snadněji se tak nakazí přenosnými kočičími chorobami jako FeLV, FIV, FIP. Nekastrovaní kocouři se častěji toulají a snadněji přijdou k úrazu.

zpracoval: MVDr. Adam Hacura , Veterinární ambulance Býšť


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *